Newtrail Newtrail
New Trail Consulting AB
Rörläggarevägen 12
227 30 Lund
Mobil: +46 730 230 301
 

 
 

Certifierad Affärsarkitekt

I rollen som affärsarkitekt hjälper vi kunder att koppla ihop strategier för tillväxt, kundorientering och flexibilitet med den möjliggörande kraften i modern IT. Detta sker genom modellering, simulering och dialog med ledning, kunder, leverantörer och affärspartners vilket gör at vi kan ta fram förslag på förbättrade eller ny affärsmodeller. Beslutade affärsmodeller implementeras genom design av nya processer, ändrade informationsstrukturer och förändringsarbete.

Vi hjälper dig med:
  • Strategisk analys
  • Innovation och design av affärsmodeller
  • Processutveckling
  • Informationsarkitektur
  • IT-arkitektur
  • Organisationsutveckling
  • Förändringsledning
  • Kommunikation